1 5 9 10 11 12

Станимира и Александър Велкови - Велико Търново, 07.05.2016г

Огромно благодаря! Вие не просто създадохте красота, вие направихте всичко трудно- лесно, всичко невъзможно - възможно!

Станимира и Александър Велкови - Велико Търново, 07.05.2016г Станимира и Александър Велкови - Велико Търново, 07.05.2016г Станимира и Александър Велкови - Велико Търново, 07.05.2016г