1 5 9 10 11 12

Свето кръщение Калоян

Едва на няколко месеца Калоян стана християнче и получи свой ангел пазител. Да расте здрав и с гордост да носи името си!

снимки - VR Creative photography

Свето кръщение Калоян Свето кръщение Калоян Свето кръщение Калоян Свето кръщение Калоян Свето кръщение Калоян Свето кръщение Калоян