1 5 9 10 11 12

Site Ground's New Building

Екипът ни имаше честта да допринесе с малко празнично настроение за откриването на новата сграда на уникалните SiteGround! Освен много красива и впечатляваща, тя е създадена с отношение към природата и екологията! Пожелаваме Ви повече такива проекти!

Специални благодарности на Васил Николов за прекрасните кадри!

https://www.facebook.com/SiteGroundLife/

Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building Site Ground's New Building