1 5 9 10 11 12

Официален коктейл - Международна кръгла маса "Културен туризъм"

Официален коктейл и кафе пауза по време на Международна кръгла маса по въпросите на културния туризъм.

Възложител - Министерство на Туризма / Е-Турс

Локация - Музей Възраждане и учредително събрание

Огранизатор на кетъринга - Merian Events

Оборудване под наем - Merian Rental

Кетъринг - Ресторант Асеневци Ресторант Тиролия

Фотограф - Kalushkov Photography

Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса Официален коктейл - Международна кръгла маса