1 5 9 10 11 12

Сватбата на С&В

Локация – р-т Виена, Хотел Милениум

Фотограф – Дориян Тодоров

Видео – Volk Vision

ДЖ – Емил Андреев

Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В Сватбата на С&В