1 5 9 10 11 12

Сватбата на П&В

Локация - Вила Юстина

Фотограф  - Васил Николов

Видеограф – Пламен Бижев

ДЖ - Миро

Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В Сватбата на П&В