1 5 9 10 11 12

Сватбата на A&А

Локация – Голф клуб Света София,

DJ – Емил Андреев

Фотограф – Арт Фото Стори

Видео – Ричард Чъкс

Сватбата на A&А Сватбата на A&А Сватбата на A&А Сватбата на A&А Сватбата на A&А Сватбата на A&А Сватбата на A&А Сватбата на A&А